Therapie

Het CCGT is gespecialiseerd in cognitieve gedragstherapieën en schematherapie voor diverse psychische klachten. Klachten zoals angst, stemmingstoornissen, dwang, maar ook klachten over uw zelfbeeld, persoonlijkheid of de relatie met uw partner en collega’s op het werk.

Psychotherapie en Cognitieve gedragstherapie

Psychotherapie of Cognitieve gedragstherapie is een behandelmethode die wordt toegepast als mensen psychische klachten of problemen hebben. Psychotherapie is gebaseerd op het feit dat gesprekken met een cliënt en de verdere behandeling op termijn helpen om de klachen van de cliënt minder te laten worden of bij voorkeur op te heffen.

Gesprekken zijn van belang omdat hierdoor duidelijk wordt hoe de cliënt de klachten ervaart, hoe lang deze duren en eventueel waardoor deze klachten worden veroorzaakt.

De psychotherapeut zal eerst middels een intakegesprek met de cliënt de methode van Cognitieve gedragstherapie bespreken om de klachten te inventariseren, een eerste rationale (beschrijving van het kernprobleem) en een voorlopige diagnose op stellen en de duur en kosten van de therapie bespreken.

Bij psychotherapie gaat het om de cliënt zijn problemen duidelijk te krijgen, deze aan te pakken om de klachten en symptomen te verminderen of bij voorkeur te verwijderen.

De reden waarom mensen een psychotherapeut raadplegen zijn zeer verschillend en vaak erg persoonsgebonden. Voorbeelden van psychische problemen zijn angsten, fobieën, depressies, dwanghandelingen, verslavingen maar tegenwoordig ook vaak problemen met de partner, stress door werk, ernstige moeheid of gevoelens van lusteloosheid.

Vormen van psychotherapie

Er zijn verschillende vormen van psychotherapie. Deze therapievormen en methoden zijn in de laatste eeuw ontwikkeld en hebben allemaal hun eigen voor- en nadelen en zijn soms cliëntgebonden toepasbaar. Maar soms ook toegesneden op therapie met meerdere personen zoals relatietherapie, groepstherapie en gezinstherapie.

Veel psychotherapeuten werken vaak vanuit een bepaalde ‘school’ en volgens een bepaalde methode zoals de Psychoanalyse, Gestalttherapie of Cliëntcentered therapie. Veel van deze ‘scholen’ blijken steeds minder effectief bij psychotherapeutische behandelingen. Cognitieve gedragstherapie is een opvallende uitzondering.

Daarom wordt deze therapie al vele decennia “evidence-based” genoemd, dat wil zeggen dat cognitieve gedragstherapie praktisch- en wetenschappelijk aantoonbaar werkt voor cliënten.

Het CCGT heeft een Helingtherapie ontwikkeld die gebaseerd is op de Schematherapie. Een therapie voor personen met relatie-trauma’s zoals een partner of kind van een ouder met een persoonlijkheidsstoornis zoals een NPS of psychopathie.

Schematherapie

Hieronder als voorbeeld een kort overzicht van Schematherapie.

Schematherapie is een Integratieve CGT ontwikkeld door Jeffrey Young en zijn collega’s vanaf 1990. Een therapeutische behandeling die oorspronkelijk gericht was op patiënten met moeilijk behandelbare psychische stoornissen zoals persoonlijkheidsstoornissen.

Schematherapie is een therapeutische benadering waarin elementen uit cognitieve, gedragstherapeutische en psychodynamische modellen, hechtings- en Gestalt-modellen met elkaar worden gecombineerd. De therapie heeft als doel oude disfunctionele schema’s bij patiënten te onderkennen en te doorbreken. De therapie wordt tegenwoordig gezien als een effectieve behandeling voor een breed scala van psychische problemen, vooral ook voor patiënten die voorheen moeilijk te behandelen waren.

Informatieverwerking

Als informatie door een persoon eenzijdig en vervormd geïnterpreteerd wordt leidt dit tot extreme emoties en probleemgedrag. De ‘misinterpretatie’ van informatie kan gebeuren doordat men als kind bepaalde ideeën heeft gekregen over zichzelf, andere mensen en gebeurtenissen waardoor er vroeg-ontwikkelde disfunctionele schema’s zijn ontstaan.

Deze denkschema’s kunnen ontstaan zijn als gevolg van schadelijke ervaringen in de kindertijd en kunnen op volwassen leeftijd nog steeds bestaan omdat ze nooit gecorrigeerd zijn en disfunctioneel zijn. Dat wil zeggen niet meer kloppend voor de huidige situatie en daardoor allerlei gevolgen hebben voor de persoon en zijn omgeving.

Schematheorie

Volgens Aaron Beck (1967) is een schema:

Een (cognitieve) structuur om stimuli die op het menselijk organisme inwerken te screenen, coderen en evalueren…. Op basis van een matrix van schema’s is een persoon in staat om zich te oriënteren in relatie tot tijd en ruimte en om ervaringen op een betekenisvolle wijze te categoriseren en te interpreteren.

We kunnen dus zeggen dat schema’s de manier bepalen waarop wij de wereld om ons heen ervaren in al zijn facetten van denken, voelen en handelen.

Disfunctionele schema’s

Disfunctionele schema’s zijn door hun vroege ontstaansgeschiedenis in alle volgende levensfasen actief geweest en hebben hun werking doen gelden. Dit heeft geleid tot een continue herhaling van schema-bevestigende ervaringen en een gebrek aan schema-ontkrachtende ervaringen. Juist door deze herhaling van gebeurtenissen zijn disfunctionele schema’s structureel geworden en hebben andere, meer functionele schema’s zich niet kunnen ontwikkelen. Hierdoor zijn ze vaak moeilijk te veranderen omdat ze erg vertrouwd zijn en erg passen bij iemands identiteit. Schema’s sturen dus van jongs af aan het gedrag. De informatie wordt er door geselecteerd en vervormd zodat het past in het schema. De gevolgen van dit gedrag bevestigen het schema weer.

* Bron: CCGT – Zoetermeer – 18 april 2020

CCGT Zoetermeer

Het Centrum Cognitieve Gedragstherapie in Zoetermeer is de praktijk van Piet van der Ploeg. De cognitieve gedragstherapie betaalt u zelf; de therapie valt buiten de zorgverzekering in verband met uw privacy en DSM-diagnose-verplichtinge. Het tarief is inkomensafhankelijk en bedraag € 60,- tot € 85,- per therapie uur van 60 minuten. Het eerste oriënterend intakegesprek is gratis. U kunt ook ’s avonds terecht bij het CCGT en wij werken met Skype online als de afstand met Zoetermeer een probleem is. U kunt zich hier: Aanmelden. Of bel naar: 079-8880141.

Uw therapeut

Piet van der Ploeg CCGTPiet van der Ploeg werkt als psycholoog en therapeut bij het CCGT in Zoetermeer. Hij is webbeheerder van ccgt.nl en kan gezien worden als kennis- en ervaringsdeskundige op het gebied van persoonlijkheidsstoornissen zoals het pathologisch narcisme (NPS) en psychopathie (PPS).

Hij is onder andere auteur van de boeken:
Narcisme te Lijf, Psychopathie te lijf, Trauma voor het leven en het Encyclopedisch psychologiewoordenboek”.