Nieuws


Misstanden in de GGZ

Psychiaters en psychopathie

Toen ik de uitzending zag over psychiaters, die na 15 minuten van het stellen van domme triviale vragen aan een cliënt € 200,- in rekening brengen i.v.m. CBR-verplichting rijbewijs, dacht ik gelijk aan het boek van de forensisch psychiater Hervey Cleckley die lang geleden het unieke boek schreef: “The Mask of sanity” (Het masker van mentale gezondheid). Hierin beschreef hij allerlei professionals waaronder declarerende psychiaters die hij gewetenloos noemde en rangschikte onder de psychopaten. Kennelijk hebben we nogal wat psychopathische psychiaters die werken voor het CBR.

Uitholling GGZ zorg

De financiële tekorten in de GGZ zijn zo groot dat niemand zich hoeft te verbazen dat er steeds meer zogenaamde verwarde personen (andere naam voor patiënten die lijden aan een psychotische stoornis) zich buiten de kliniek bevinden. Dit is heel ernstig vooral door de verminderde aandacht van de sociale psychiatrische hulp, de GGZ-opnamecapaciteit die tot een absoluut minimum is beperkt en de crisisteams die onder een enorme werkdruk staan. Dit kabinet Rutte stevent af op Amerikaanse GGZ-toestanden. Ofwel dat er slachtoffers worden opgeofferd voor een financieel GGZ-wanbeleid door deze regering. Schandalig!

DSM en ziektezorgverzekeraars

Het verplicht gebruik van de DSM-V (afgedwongen door zorgverzekeraars) bij declaraties voor psychische hulp heeft de diagnostiek en hulp van mensen met psychische problemen in Nederland kapot gemaakt. Het tekort aan inzicht is dat de problematiek van psychische problemen zo divers en ingewikkeld zijn, dat op de eerste plaats een niet echt diagnostisch boek als de DSM-V überhaupt bruikbaar is. Maar wat nog erger is, is dat declaraties alleen gehonoreerd worden als er sprake is van herstel bij een patiënt met psychisch problemen.
Dit is een volledig onjuist uitgangspunt en vooral een contraproductieve eis die ten koste gaat van de hulp voor mensen met psychische problemen. Als we datzelfde zouden doen bij huisartsen en medisch specialisten zou de gezondheidszorg op zijn kop staan en de patiëntenzorg geminimaliseerd worden.
Het is onbegrijpelijk dat psychologen en psychiaters deze onzinnige situatie van declaratieverplichting accepteren. Door acceptatie zijn ze mede verantwoordelijk, naast de ziektekostenverzekeraars, voor de ernstige beperkingen van de 2de lijns psychische hulp door professionals.

Voor reacties: Redactie CCGT Zoetermeer
* Bron: redactie CCGT - Zoetermeer