Transference-Focused Psychotherapy

Inleiding

Transference-Focused Psychotherapy (TFP) brengt de principes van de psychoanalytische objectrelatietheorie in praktijk. Deze psychotherapie is bedoeld voor mensen met problematiek die in de persoonlijkheid verankerd is en waarvoor structurele verandering nodig is. De problemen bestaan meestal uit conflicten in relaties en uit snelle wisselingen in het beeld dat iemand heeft van zichzelf en van anderen. Daardoor kunnen stemmings- en angstklachten ontstaan.

Het doel

Het doel van TFP is dat de verschillende beelden die iemand van zichzelf en van anderen heeft worden geïntegreerd tot een flexibel en genuanceerd geheel.

De behandeling

In de behandeling gaan patiënt en therapeut een intensieve relatie aan met de bedoeling dat de problemen die de patiënt doorgaans heeft ook merkbaar worden bínnen die relatie. De opgeroepen gevoelens, gedachten en gedragingen van de patiënt worden onderzocht en vergeleken met de (relatie-)problemen die er buíten de therapie zijn. De therapie, die individueel is, begint met een zorgvuldig besproken ‘samenwerkingscontract’ en vindt vervolgens twee keer in de week plaats. De duur van de behandeling staat niet tevoren vast en beslaat doorgaans circa twee jaar.

* Bron: Nederlands Psychoanalytisch Instituut Ned. Psychoanalytisch Instituut

* Bron: CCGT – Zoetermeer – 1 september 2019