Cognitieve Gedragstherapie voor:
• zwak zelfbeeld en negativisme
• angst, depressie en fobieën
• relatie- en werkproblemen
• persoonlijkheidsproblemen
• dwang en eetstoornissen
• stress, burnout en CVS
Informatiesite over Narcisme

CCGT

de Katholieke Kerk

17 eeuwen Institutionele Psychopathie

Auteur: Piet van der Ploeg
Uitgeverij: CCGT - Zoetermeer
Levering: uit voorraad
Aantal pagina's: 236
ISBN: 978-90-821729-7-3
Prijs: € 19,50 (geen verzendkosten binnen Nederland)
Bestel nu
Voorwoord boek: door Aat van Gilst

Omschrijving

De Rooms Katholieke Kerk heeft als geloofsinstituut eeuwenlang zijn macht misbruikt. Het gedrag van deze kerk als instituut heeft 17 eeuwen alles weg van wat men ziet bij psychopaten zoals perfide, sadistisch, misdadig en gewetenloos. Het begint al bij apostel Paulus en de katholieke kerkvaders, waarvan de meesten veel weg hebben van psychisch gestoorde personen waarbij iedereen en alles negatief wordt benaderd.
Vooral vrouwen en Joden moeten het ontgelden en worden vergeleken met honden, bende dieven, vuil, ongedierte, misdadigers, slaven, ketters erger dan wilde beesten, uitschot, duivelbeheersers, mensen die men wilt castreren, vijanden van God en de mensheid, gezonden door Satan, de volgelingen van de antichrist, de moordenaar van Jezus, enzovoort. Het stigmatiseren en de haattheologie van deze kerkvaders is de basis voor de katholieke theologie.

Vanaf de beginjaren van de R.K.K. (Concilie van Nicea, 325) zien we pausen, bisschoppen en monniken zich schuldig maken aan dogmatiek, autoritarisme, corruptie, misdaad, hoererij en pedofilie, sadisme, martelen, rijkdom vergaren ten koste van armen, samenspannen met keizers en vorsten om hun macht te vergroten, oorlogen heiligen, door bijgeloof andersdenkenden, ketters en heksen vermoorden en zich schuldig maken aan genocide.
De katholieke kerk heeft al vanaf het jaar 300 Joden als tweederangs burgers beschouwd: zoals het uitsluiten van beroepen, wettelijke regelingen tot uitsluiting, dragen van de Jodenster, houden van pogroms, oprichting van getto's, in brand steken van synagogen en andere uitingen van antisemitisme zijn allemaal uitvindingen van de rooms katholieke kerk. Hitler was niet origineel, hij deed wat de katholieke kerk al 15 eeuwen wilde 'het Joodse volk vernietigen'!

Bij het fascisme van Mussolini en de rol van Pius XI, het nazisme van Hitler en de rol van Pacelli als nuntius (1922) en later als paus Pius XII (1939) blijkt overtuigend dat de choquerende uitspraken en het fatalistisch gedrag van deze twee pausen en de Duitse bisschoppen vanaf 1923, duidelijk maken dat het katholicisme als de 'vereenzelviging van het fascisme' gezien kan worden.

Deze kerk heeft 17 eeuwen laten zien dat het katholicisme niets te maken heeft met het woord van Jezus Christus en daar zelfs in alles tegengesteld aan is. Ook nu, actueel in 2018, zien we opnieuw het verslag van pedofiele misdaden, decennia lang, met duizenden jongeren door hoge katholieke gezagdragers in de Verenigde Staten. Het is zoals de katholieke theoloog Hans Küng zegt: "Een kerk die datgene waar Jezus voor staat niet tot gelding brengt of in het verkeerde daglicht stelt, zondigt tegen de eigen beginselen en houdt op kerk te zijn."

De katholieke kerk is als instituut 'moreel failliet', maar ze komen ook hier weer mee weg in 2018!
Inhoud
Voorwoord
Inleiding
1. Menselijk of onmenselijk
2. Psychopathie
3. Autoritaire persoonlijkheid en fascisme
4. Psychopathie en fascisme
5. Pathologisch narcisme en NPS
6. Katholieke kerkvaders, hun theologie en psychische gezondheid
7. Wandaden en misdaden pausen
8. De Inquisitie
9. Kruistochten naar het Heilige land
10. Heksenvervolging
11. Seksualiteit en de kerkelijke moraal
12. De katholieke Jodenhaat en vervolging
13. Verachting, stigmatisering en discriminatie van de vrouw
14. Seksueel misbruik binnen de katholieke kerk
15. Vereenzelviging RK-kerk met het fascisme
16. Epiloog
Literatuur