Cognitieve Gedragstherapie

Narcisme bij partners en ouders, psychopathie en psychologiewoordenboek


Op zoek naar een cognitief gedragstherapeut?

Bent u bezig uw psychische klachten met psychotherapie of medicatie op te lossen?
Wellicht dat het CCGT u verder kan helpen. Zo hebben wij geen lange wachttijden, privépraktijk aan huis en veel ervaring met Cognitieve Gedragstherapie en Schematherapie. U kunt bij ons snel aan de slag om verandering te brengen in uw leven.

Eerdere ervaringen met GGZ, psychiaters of psychologen hebben soms niet tot het gewenste resultaat geleid. Men is bijvoorbeeld nog steeds angstig of ervaart dwanggedrag. Of men heeft een zwak zelfbeeld, ervaart te veel stress, stemmingswisselingen of de partnerrelatie staat steeds onder druk. Maar ook ervaringen als kind of partner met een narcistische ouder of -partner kunnen later veel psychische problemen geven. Het CCGT heeft speciale expertise met traumabehandeling in relatie met het narcisme van partners en ouders.

Om kort te gaan: u wilt zich graag weer beter voelen zoals een sterker zelfbeeld, meer zelfvertrouwen en meer beheersing over uw gedrag.
Als u zich hierin herkent en minimaal 18 jaar bent is het CCGT in Zoetermeer wellicht een goede keuze om uw klachten te verminderen of op te lossen met cognitieve gedragstherapie.

U moet de cognitieve gedragstherapie zelf betalen aangezien de therapie buiten de zorgverzekering valt in verband met uw privacy en DSM-diagnose-verplichtingen. Het tarief is inkomensafhankelijk en bedraag € 60,- tot € 85,- per therapie uur van 60 minuten. Het eerste oriënterend intakegesprek is gratis. U kunt ook 's avonds terecht bij het CCGT en wij werken met Skype online als de afstand met Zoetermeer een probleem is.
U kunt zich hier: Aanmelden


Psychotherapie en Cognitieve gedragstherapie

Psychotherapie of Cognitieve gedragstherapie is een behandelmethode die wordt toegepast als mensen psychische klachten of problemen hebben. Psychotherapie is gebaseerd op het feit dat gesprekken met een cliënt en de verdere behandeling op termijn helpen om de klachten van de cliënt minder te laten worden of bij voorkeur op te heffen. Gesprekken zijn van belang omdat hierdoor duidelijk wordt hoe de cliënt de klachten ervaart, hoe lang deze duren en eventueel waardoor deze klachten worden veroorzaakt.

De psychotherapeut zal eerst middels een intakegesprek met de cliënt de methode van Cognitieve gedragstherapie bespreken om de klachten te inventariseren, een eerste rationale (beschrijving van het kernprobleem) en een voorlopige diagnose op stellen en de duur en kosten van de therapie bespreken.

Bij psychotherapie gaat het om de cliënt zijn problemen duidelijk te krijgen, deze aan te pakken om de klachten en symptomen te verminderen of bij voorkeur te verwijderen.

De reden waarom mensen een psychotherapeut raadplegen zijn zeer verschillend en vaak erg persoonsgebonden. Voorbeelden van psychische problemen zijn angsten, fobieën, depressies, dwanghandelingen, verslavingen maar tegenwoordig ook vaak problemen met de partner, stress door werk, ernstige moeheid of gevoelens van lusteloosheid.

Vormen van psychotherapie

Er zijn verschillende vormen van psychotherapie. Deze therapievormen en methoden zijn in de laatste eeuw ontwikkeld en hebben allemaal hun eigen voor- en nadelen en zijn soms cliëntgebonden toepasbaar. Maar soms ook toegesneden op therapie met meerdere personen zoals relatietherapie, groepstherapie en gezinstherapie.

Veel psychotherapeuten werken vaak vanuit een bepaalde 'school' en volgens een bepaalde methode zoals de Psychoanalyse, Gestalttherapie of Cliëntcentered therapie. Veel van deze 'scholen' blijken steeds minder effectief bij psychotherapeutische behandelingen. Cognitieve gedragstherapie is een opvallende uitzondering.
Daarom wordt deze therapie al vele decennia "evidence-based" genoemd, dat wil zeggen dat cognitieve gedragstherapie praktisch- en wetenschappelijk aantoonbaar werkt voor cliënten.
Het CCGT heeft een Helingtherapie ontwikkeld die gebaseerd is op de Schematherapie. Een therapie voor personen met relatie-trauma's zoals een partner of kind van een ouder met een persoonlijkheidsstoornis zoals een NPS of psychopathie.


Uw therapeut

CCGT Piet van der Ploeg werkt als psycholoog en therapeut bij het CCGT in Zoetermeer. Hij is webbeheerder van ccgt.nl en kan gezien worden als kennis- en ervaringsdeskundige op het gebied van persoonlijkheidsstoornissen zoals het pathologisch narcisme (NPS) en psychopathie (PPS). Hij is onder andere auteur van de boeken: Narcisme te Lijf, Psychopathie te lijf, Trauma voor het leven en het Encyclopedisch psychologiewoordenboek".
*Bron: CCGT - Zoetermeer - 17 maart 2022