Voorwoord: De katholieke Kerk - 17 eeuwen Institutionele Psychopathie

door Drs. Aat van Gilst CCGT

De auteur van "de Katholieke Kerk - 17 eeuwen Institutionele Psychopathie" benadert de kerkvaders, tal van pausen en andere hoogwaardigheidsbekleders van de katholieke kerk uit psychopathologisch oogpunt. Daardoor vult zijn boek een leemte op in de geschiedenis van die kerk gedurende 17 eeuwen. Zijn werk biedt een breed overzicht van het pausdom tot in recente tijd waarbij tal van interessante wetenswaardigheden en details aan bod komen. Het zal zeker aanleiding geven tot discussies over de misdadige aspekten die daarbij ter sprake komen, met name de vervolging van de Joden, homoseksuelen, ketters, heksen en de minderwaardige positie van de vrouw. Centraal in dit boek staat bovendien de samenwerking van pausen, kardinalen enz. met fascistische regimes en leiders zoals met Mussolini, Hitler, Franco, Jozef Tiso en Ante Pavelic, figuren die behept zijn met pathologisch narcisme. De leiders van de katholieke kerk blijken goed samen te kunnen werken met dictatoriale systemen en steunden deze zelfs. Pausen en fascistische dictators zijn kort gezegd in veel gevallen twee handen op één buik. Het werk van Piet van der Ploeg biedt stof genoeg om deze conclusie te kunnen trekken.