Centrum Cognitieve Gedragstherapie (CCGT)

Informatie

Het CCGT is gespecialiseerd in cognitieve gedragstherapieen en schematherapie voor diverse psychische klachten. Klachten zoals angst, stemmingstoornissen, dwang, maar ook klachten over uw zelfbeeld, persoonlijkheid of de relatie met uw partner en collega's op het werk.

De laatste 45 jaar wordt cognitieve gedragstherapie als een van de best werkende psychotherapieën beschouwd en geschikt voor tal van psychische klachten. In het Engels wordt dit evidence-based genoemd. Dat wil zeggen dat door praktisch wetenschappelijk onderzoek is aangetoond dat deze psychotherapie resultaat oplevert bij het verminderen of oplossen van psychische klachten. Of, in de praktijk blijkt deze therapie effectief, wat wil zeggen dat er een grote kans bestaat dat uw klachten opmerkelijk verminderen of volledig verdwijnen.
U kunt zich hier: Aanmelden.


Schematherapie

Hieronder als voorbeeld een kort overzicht van Schematherapie.
Schematherapie is een Integratieve CGT ontwikkeld door Jeffrey Young en zijn collega's vanaf 1990. Een therapeutische behandeling die oorspronkelijk gericht was op patiënten met moeilijk behandelbare psychische stoornissen zoals persoonlijkheidsstoornissen.
Schematherapie is een therapeutische benadering waarin elementen uit cognitieve, gedragstherapeutische en psychodynamische modellen, hechtings- en Gestalt-modellen met elkaar worden gecombineerd. De therapie heeft als doel oude disfunctionele schema's bij patiënten te onderkennen en te doorbreken. De therapie wordt tegenwoordig gezien als een effectieve behandeling voor een breed scala van psychische problemen, vooral ook voor patiënten die voorheen moeilijk te behandelen waren.

Informatieverwerking
Als informatie door een persoon eenzijdig en vervormd geïnterpreteerd wordt leidt dit tot extreme emoties en probleemgedrag. De 'misinterpretatie' van informatie kan gebeuren doordat men als kind bepaalde ideeën heeft gekregen over zichzelf, andere mensen en gebeurtenissen waardoor er vroeg-ontwikkelde disfunctionele schema's zijn ontstaan.
Deze denkschema's kunnen ontstaan zijn als gevolg van schadelijke ervaringen in de kindertijd en kunnen op volwassen leeftijd nog steeds bestaan omdat ze nooit gecorrigeerd zijn en disfunctioneel zijn. Dat wil zeggen niet meer kloppend voor de huidige situatie en daardoor allerlei gevolgen hebben voor de persoon en zijn omgeving.

Schematheorie

Volgens Aaron Beck (1967) is een schema:
Een (cognitieve) structuur om stimuli die op het menselijk organisme inwerken te screenen, coderen en evalueren.... Op basis van een matrix van schema's is een persoon in staat om zich te oriënteren in relatie tot tijd en ruimte en om ervaringen op een betekenisvolle wijze te categoriseren en te interpreteren.
We kunnen dus zeggen dat schema's de manier bepalen waarop wij de wereld om ons heen ervaren in al zijn facetten van denken, voelen en handelen.

Disfunctionele schema's
Disfunctionele schema's zijn door hun vroege ontstaansgeschiedenis in alle volgende levensfasen actief geweest en hebben hun werking doen gelden. Dit heeft geleid tot een continue herhaling van schema-bevestigende ervaringen en een gebrek aan schema-ontkrachtende ervaringen. Juist door deze herhaling van gebeurtenissen zijn disfunctionele schema's structureel geworden en hebben andere, meer functionele schema's zich niet kunnen ontwikkelen. Hierdoor zijn ze vaak moeilijk te veranderen omdat ze erg vertrouwd zijn en erg passen bij iemands identiteit. Schema's sturen dus van jongs af aan het gedrag. De informatie wordt er door geselecteerd en vervormd zodat het past in het schema. De gevolgen van dit gedrag bevestigen het schema weer.
* Bron: CCGT - Zoetermeer - 18 april 2020