Cognitieve Gedragstherapie voor:
• zwak zelfbeeld en negativisme
• angst, depressie en fobieën
• relatie- en werkproblemen
• persoonlijkheidsproblemen
• dwang en eetstoornissen
• stress, burnout en CVS
Informatiesite over Narcisme

CCGT

Capita selecta - september 2009

Posts Tagged Autisme

Bron: Psychiatrie Nederland in Autisme op 26 mei 2009

CCGT

Autismespectrum stoornissen vormen een groep ontwikkelingsstoornissen die wordt gekenmerkt door:

Autismespectrum stoornissen zijn alle verwant aan de autistische stoornis, ook wel autisme genoemd. In het diagnostische classificatiesysteem DSM-IV worden autisme-
spectrum stoornissen ondergebracht in de categorie pervasieve ontwikkelingsstoornissen. Deze stoornissen hebben zeer ingrijpende (= pervasieve) gevolgen voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Omdat ze zeer veel met elkaar gemeen hebben, worden ze in deze rubriek samen beschreven, in onderling verband.

De term 'autismespectrum' verwijst naar een zeer heterogene groep personen bij wie de sociale en andere problemen verschillen in type en ernst, met alle mogelijke soorten en combinaties van beperkingen. Enkele van deze combinaties zijn geëxpliciteerd in diag-
nostische categorieën, andere hebben (nog) geen naam gekregen of zijn ondergebracht in de restcategorie pervasieve ontwikkelingsstoornis niet anderszins omschreven (PDD-NOS)

Kwaliteit van leven van de patiënt

De kwaliteit van leven van een kind wordt ernstig aangetast door de autismespectrum stoornissen.

Kwaliteit van leven van mensen in de omgeving

Een kind met autismespectrum stoornissen heeft enorme invloed op het gezinsleven. Op broertjes en zusjes, maar vooral op de ouders, heeft het een grote emotionele impact.

Etiologie

Hoe autismespectrum stoornissen precies ontstaan, is niet bekend. Duidelijk is wel dat het gaat om erfelijke factoren die leiden tot een afwijkende ontwikkeling van de hersenen. Deze afwijkende hersenontwikkeling leidt vervolgens weer tot cognitieve, sociale en gedragsproblemen.
Er zijn de afgelopen 20 jaar verschillende psychologische theorieën bedacht, om het gedrag van kinderen met autismespectrum stoornissen beter te begrijpen. Er zijn op dit moment 3 theorieën toonaangevend:

Deze theorieën hebben geleid tot veel onderzoek en ook tot veel kennis over het ontstaan van autisme. Echter, geen van deze theorieën biedt de volledige verklaring voor het ontstaan van autismespectrum stoornissen.

Diagnostiek en Signalen

Wanneer de screener een aanwijzing geeft voor een mogelijke stoornis, begint de eigenlijke diagnostiek. Die bestaat uit meerdere onderdelen. De diagnose autismespectrum stoornissen wordt in de dagelijkse praktijk vastgesteld met behulp van een gestructureerd diagnostisch gesprek met de ouders en het kind waarin de belangrijkste symptomen worden doorgenomen. In het algemeen wordt gesteld dat voor de diagnostiek van autismespectrum stoornissen zowel medische als psychosociale deskundigheden vereist is.

Voor de anamnese van de klachten zijn in Nederland verschillende gestructureerde interviews en observatieschalen beschikbaar:

Signalen/Symptomen

Ouders van autistische kinderen zijn doorgaans de eersten die constateren dat er iets met hun kind aan de hand is. In de praktijk blijken ouders vrij goed in staat een afwijkende ontwikkeling van hun baby/peuter al rond het 2de levensjaar te herkennen.

De volgende signalen worden door consultatiebureauartsen standaard gebruikt als mogelijk aanwijzingen voor autisme:

Deze signalen van een stagnerende verbale of nonverbale ontwikkeling kunnen wijzen op autisme, maar zijn onvoldoende om een diagnose binnen het autismespectrum te kunnen stellen. Daarvoor is nader diagnostisch onderzoek nodig.

Andere vroege signalen die door ouders en verzorgers vaak worden genoemd zijn:

Behandeling

Er is nog geen medicijn voor alle autismespectrum stoornissen. Omdat er geen goede theorie bestaat over de exacte lichamelijke oorzaken, is tot nu toe vooral geëxperimenteerd met middelen die eigenlijk voor andere stoornissen bedoeld waren.

Bij de middelen tegen autismespectrum stoornissen wordt een onderscheid gemaakt tussen antipsychotica, antidepressiva, overige medicijnen, en voedingsvoorschriften. In de tabel Overzicht van de werkzaamheid van behandelingen bij autismespectrum stoornissen zijn vrijwel alle onderzochte middelen weergegeven. Hieronder bespreken we alleen de middelen waarvoor enig bewijs bestaat.

Antipsychotica

Antidepressiva

Psychologisch

Bij de bejegening van kinderen met een autismespectrum stoornis wordt een onderscheid gemaakt tussen opvoeding en behandeling:


Bron: 'Trimbos Instituut, Informatie voor professionals'