Cognitieve Gedragstherapie voor:
• zwak zelfbeeld en negativisme
• angst, depressie en fobieën
• relatie- en werkproblemen
• persoonlijkheidsproblemen
• dwang en eetstoornissen
• stress, burnout en CVS
Informatiesite over Narcisme

CCGT

Capita selecta - april 2011

Alice Miller en haar nalatenschap

CCGT

Ik heb al vele jaren een bijzonder respect voor de Zwitserse psychoanalytica, schrijfster en kunstschilderes Alice Miller.

Dit komt omdat ze vanuit haar gevoels eigenheid en persoonlijkheid en het ervaren van haar eigen misbruik als kind dit wist te vertalen naar de essentie:

Waarom zo vele honderd duizenden volwassenen in hun jeugd misbruikt zijn: is door diverse omstandigheden waaronder de huichelarij van misbruikende ouders; het Christelijk geloof met o.a. haar Vierde Gebod; de patriachale structuur in de Westerse maatschappij zoals de zwarte pedagogie; de psychoanalyse door Sigmund Freud bedacht maar nooit wetenschappelijk en empirisch psychologisch toetsbaar gemaakt, waardoor vele theorieën niet houdbaar bleken zoals de doodsdrift, de overdreven aandacht voor de seksualitiet in de jeugd met de driftheorie als gezocht paradigma, het Oedipuscomplex, de denigrerende positie van de vrouw (penisnijd bijvoorbeeld) en vooral ook de extreem deterministische kijk op de ontwikkeling van de mens.

Ook erg belangrijk is wat zij in haar boeken stelt dat de meeste therapeuten zo vastzitten in hun eigen ontkennen van de werkelijkheid uit hun jeugd (vaak misbruik door hun eigen ouders) dat ze in het geheel niet in staat zijn een patiënt in therapie te helpen. Alice Miller ontdekte dit na twee leertherapieën en pas op 57-jarige leeftijd vond zij een therapie die haar uiteindelijk bevrijde van haar jeugdtrauma's!

Ook haar analyses van de zwarte pedagogie en de gevolgen die dit heeft zoals het fascisme van Hitler en de holocaust maakt overduidelijk, iets wat je intuïtief wel aanvoelt: dat je niet goed of slecht geboren wordt, maar het wordt bepaald door de mate van misbruik in je opvoeding.

Al deze essenties zijn door Alice Miller op een magnifieke manier duidelijk gemaakt door haar boeken, lezingen, brieven en website de laatste 40 jaar.

Alice Miller overleed vorig jaar (2010) op 87-jarige leeftijd, maar haar gedachtegoed is van tijdloze waarde om te leren inzien hoe vele eeuwen kinderen zijn mishandeld en misbruikt door ouders en familieleden. Je hoeft je daarom ook niet af te vragen in hoeverre psychische mishandeling erfelijk is, als van generatie op generatie het ontkennen van de integriteit en de onschuld van het jonge kind met grof geweld, juist ook door ouders, wordt 'verkracht' en leidt tot ernstige psychische stoornissen zoals o.a. persoonlijkheidsstoornissen NPS en BPS. Om dit beter te begrijpen als misbruikt slachtoffer of als partner kan men het beste Alice Miller boeken lezen zoals: Het drama van het begaafde kind of Gij zult niet merken, De Opstand van het lichaam, Vrij van Leugens en In den Beginne was er Opvoeding, enzovoort.

Alice Miller is van Pools Joodse afkomst. Tijdens de Tweede Wereldoorlog studeerde zij filosofie en literatuurgeschiedenis aan de Universiteit van Warschau. In 1946 zette zij haar studie voort in Zwitserland. In 1953 promoveerde zij aan de Universiteit van Bazel tot doctor in de filosofie, psychologie en sociologie. Alice Miller heeft dertien boeken geschreven die vertaald zijn in dertig talen.

Alice Miller werkte meer dan 20 jaar als psychoanalytica en supervisor. Eind jaren '70 nam zij afstand van verschillende onderdelen uit de psychoanalyse zoals de drifttheorie en het Oedipuscomplex omdat deze theorieën het volgens haar onmogelijk maken een juist begrip te krijgen van de jeugdtrauma's uit de kindertijd. Deze trauma's berusten volgens haar niet op kinderlijke fantasieën of seksuele driften, maar op ouderlijke machtsuitoefening, misbruik en de zwarte pedagogie, waarbij volgens haar de bijbelse uitleg dit misbruik alleen maar verder ondersteunde zoals o.a. het Vierde Gebod.

Volgens Alice Miller ontstaan veel neurosen, psychosen, depressies, verslavingen, persoonlijkheidsstoornissen en delinquent gedrag in de opvoeding door het onderworpen worden als kind door de ouders aan fysiek, mentaal en emotioneel geweld én de consequentie: de later volledige verdringing daarvan als volwassene. Zoals we de laatste decennia steeds duidelijker zien is het in standhouden van deze verdringing tevens dát wat de pathologische toestand voortzet met alle consequenties voor de rest van iemand's leven en psychische gezondheid.

Overigens bleek vooral ook door haar boek Drama van het begaafde kind, dat dit autobiografisch was. Het was duidelijk dat twee maal psychoanalytische leertherapie haar geen enkele verlichting had gegeven in het verwerken van haar jeugdtrauma's. Het lijkt zeer plausibel dat dit ook meeegespeeld heeft in haar breuk met de psychoanalytische organisaties.

Miller was getrouwd met de socioloog Andreas Miller (1923-1999), met wie zij als medestudent uit Polen naar Zwitserland emigreerde. Zij kregen twee kinderen, Martin Miller en Julika Miller.

In 1988 brak Alice Miller met de International Psychoanalytical Association.. Tussen juli 2005 en april 2010 beantwoordde zij open brieven van lezers en publiceerde zij artikelen, interviews en kunst op haar website. Deze website: Alice Miller , zal ook na haar dood blijven bestaan.

We hebben hier een link: Alice Miller citaten en uitspraken, gemaakt om het u als slachtoffer of als partner gemakkelijk te maken een eerste indruk te krijgen van Alice Miller's gedachtegoed en om een NPS bij uw partner beter te begrijpen.
Overigens zonder de eigen verantwoordelijkheid van uw NPS partner te bagatelliseren.
* Bron: CCGT Redactie/Piet van der Ploeg