Capita selecta 2019

CCGT


De bedoeling van capita selecta is om een bepaald onderwerp binnen de cognitieve gedragstherapie of andere vormen van psychotherapie verder toe te lichten. Deze toelichting kan bestaan uit theorie en onderzoekgegevens maar ook uit samenvattingen, overzichten, voorbeelden of stellingen. * Emailreacties:ccgt@kpnmail.nl.

CCGT Januari 2019
CGT langdurig effectief bij hypochondrie
CCGT Februari 2019
Richtlijn Eetstoornissen
CCGT Maart 2019
BuroPuur Preventie Eetstoornissen
CCGT April 2019
Autoritaire persoonlijkheid en fascisme
CCGT Mei 2019
Psychopathie in historisch perspectief
CCGT Juni 2019
RKK en Kenmerken institutionele psychopathie
CCGT Juli 2019
Pedofilie en narcisme
CCGT Augustus 2019
Wat wordt verstaan onder Zwarte pedagogie?
CCGT September 2019
Narcisme en de Rooms Katholieke Kerk
CCGT Oktober 2019
Kenmerken van het pathologische narcisme
CCGT November 2019
'Getrouwd' met alexithymie: symptomen en gedrag
CCGT December 2019
In bewerking