Cognitieve Gedragstherapie voor:
• zwak zelfbeeld en negativisme
• angst, depressie en fobieën
• relatie- en werkproblemen
• persoonlijkheidsproblemen
• dwang en eetstoornissen
• stress, burnout en CVS
Informatiesite over Narcisme

CCGT

Capita selecta 2007

De bedoeling van capita selecta is om een bepaald onderwerp binnen de cognitieve gedragstherapie of andere vormen van psychotherapie verder toe te lichten. Deze toelichting kan bestaan uit theorie en onderzoekgegevens maar ook uit samenvattingen, overzichten, voorbeelden of stellingen. Er komt maandelijks één onderwerp aan de orde en dit blijft steeds via een link beschikbaar. * Emailreacties: ccgt@kpnmail.nl.

CCGT Januari 2007
   Na twee fantastische zwangerschappen kwam
   de klap des te harder aan
CCGT Februari 2007
   Hand in hand: Emotionele en seksuele problemen.
    Een rationeel-emotieve gedragsbenadering
CCGT Maart 2007
   Sekstherapie via internet bij mannen met seksuele
   disfuncties: Een pilot-onderzoek
CCGT April 2007
   Cognitieve Therapie bij Angststoornissen: Huidige Stand    van Zaken en Nieuwe Richtingen
CCGT Mei 2007
   CS-exposure werkt bij emetofobie
CCGT Juni 2007
   Staat de wetenschap model?
   Over het mensbeeld van de cognitieve gedragstherapie
CCGT Juli 2007
   Redeneer die angst toch weg.
   Het kost een leven om te bewijzen dat psychotherapie werkt.
CCGT Augustus 2007
   Accepteer het lijden voor een beter leven
CCGT September 2007
   De ethiek van evidence based psychotherapie
CCGT Oktober 2007
   Cognitieve gedragstherapie en
   interpersoonlijke psychotherapie
CCGT November 2007
   Het soepele brein is een mythe
CCGT December 2007
     RCT - Cognitieve Gedragstherapie
     voor Paniekstoornis en behandeling via Internet