Cognitieve Gedragstherapie voor:
• zwak zelfbeeld en negativisme
• angst, depressie en fobieën
• relatie- en werkproblemen
• persoonlijkheidsproblemen
• dwang en eetstoornissen
• stress, burnout en CVS
Informatiesite over Narcisme

CCGT

Capita selecta 2005

De bedoeling van capita selecta is om een bepaald onderwerp binnen de cognitieve gedragstherapie of andere vormen van psychotherapie verder toe te lichten. Deze toelichting kan bestaan uit theorie en onderzoekgegevens maar ook uit samenvattingen, overzichten, voorbeelden of stellingen. Er komt maandelijks één onderwerp aan de orde en dit blijft steeds via een link beschikbaar. * Emailreacties: ccgt@kpnmail.nl.

CCGT Januari 2005
   SSRI's en kinderen met depressie: verhoogd risico
   van suïcidaliteit
CCGT Februari 2005
   Aandachtgerichte cognitieve therapie bij depressie
CCGT Maart 2005
   Cognitieve (gedrags)therapie bij gegeneraliseerde
   angststoornis
CCGT April 2005
   Met een depressie op de loop
CCGT Mei 2005
   Ik ben pas op mijn 35e geworden wie ik ben
CCGT Juni 2005
   Onrust onder patiënten over persbericht NVVP
   en TNS-Nipo
CCGT Juli 2005
   Existentiële benaderingen van psychotherapie en hun
   relatie met de cliëntgerichte en experiëntiële
   psychotherapeutische benadering
CCGT Augustus 2005
   In therapie
CCGT September 2005
   Beter af na een burnout
CCGT Oktober 2005
   Filosofisch Spreekuur
CCGT November 2005
   Cognitieve gedragstherapie bij een sociale fobie
CCGT December 2005
   Boeddhisme en Cognitieve Therapie