Cognitieve Gedragstherapie voor:
• zwak zelfbeeld en negativisme
• angst, depressie en fobieën
• relatie- en werkproblemen
• persoonlijkheidsproblemen
• dwang en eetstoornissen
• stress, burnout en CVS
Informatiesite over Narcisme

CCGT

Encyclopedisch Woordenboek
van de Psychologie


Auteur: Piet van der Ploeg
Uitgever: Garant N.V. - Apeldoorn
ISBN: 978-90-441-1848-3
Aantal pagina's: 605
Speciale bijlage: Boek (2de druk) beta versie op CD
in MS Access met ruim 5100 woorden, begrippen en namen.
Prijs: € 49,95* (excl. € 6,95 verzendkosten binnen Nederland)
* uitsluitend bij CCGT te Zoetermeer


Toelichting

Dit encyclopedisch woordenboek is uniek voor het Nederlands taalgebied. Met ruim 4500 woorden, termen, begrippen en namen uit alle onderdelen van de psychologie is dit naslagwerk het meest uitgewerkte in zijn soort. Daarnaast zijn meer dan 140 biografieën opgenomen van personen die een belangrijke rol hebben gespeeld in de ontwikkeling van de psychologie. Het vakgebied van de psychologie is zeer uitgebreid. Daarom is een zorgvuldige keuze gemaakt. Ze is enerzijds ingegeven door het feit dat klassieke woorden en begrippen zoals uit de attributietheorieën, leer- en geheugentheorieën, de psychoanalyse en andere bekende psychologische theorieën nog altijd van groot belang zijn. Anderzijds zijn vele woorden en begrippen, zoals ME, SOA, AIDS, ADHD, Dementie enz., opgenomen waar steeds meer mensen mee te maken krijgen.

Het woordenboek gaat zoveel mogelijk uit van empirisch wetenschappelijke benaderingen binnen de psychologie. Verder is onderzocht welke woorden in de psychologie de laatste tien jaar actueel zijn geworden. Er is ook terdege rekening gehouden met het grote belang van de DSM-IV classificatie in de klinische psychologie, van motivatietheorieën en de actualiteit van woorden uit vooral de Cognitieve Psychologie, Neuropsychologie, Cognitieve Gedragstherapie en Gezondheids- en Klinische psychologie.

Dit woordenboek is bestemd voor wie beroepsmatig met psychologie te maken heeft zoals psychologen, psychotherapeuten, psychiatrisch verpleegkundigen en andere werknemers in de GGz maar ook voor iedereen die op zoek is naar de betekenis van termen uit de psychologie.

Bijzonderheden

Recentie

door psychiater P. Luyten
Deze lijvige encyclopedie bevat maar liefst ruim 4500 begrippen en namen uit het domein van de psychologie. Deze begrippen bestrijken bovendien een breed palet, gaande van klassieke stromingen in de psychologie, zoals het behaviorisme, de cognitieve psychologie en de psychoanalyse, tot meer recente cognitief-psychologische begrippen, leer- en geheugentheorieën en gezondheidspsychologische opvattingen en begrippen. Maar ook belangrijke termen uit de seksuologie, de klinische psychologie, de psychiatrie en de psychotherapie zijn goed vertegenwoordigd. Evenmin ontbreken begrippen uit de neurobiologie (bijvoorbeeld 'adrenocorticotroop hormoon' en 'psycho-endocrinologie') en de statistiek (bijvoorbeeld 'regressievergelijking'). Interessant is dat het boek bovendien 141 korte biografieën bevat van belangrijke grondleggers van de psychologie, onder wie uiteraard Skinner, Freud en Watson, maar ook Le Bonn, Galton, Broca, Fromm en Vygotsky, om er maar enkelen te noemen.

In tegenstelling tot de benadering in vele encyclopedieën, worden in deze uitgave al deze begrippen en personen vrij neutraal beschreven. De soms sterk evaluatieve ('deze theorie is achterhaald') of juist hagiografische tendens die vele encyclopedieën in de psychologie kenmerkt, ontbreekt dan ook, wat een bijzonder aangenaam en verfrissend effect heeft. Bovendien bevat deze encyclopedie ook heel recent ingevoerde begrippen, zoals de term 'reflectieve functie', hoewel een begrip als 'mindfulness' dan weer ontbreekt. Maar eerlijk is eerlijk: niets is gemakkelijker dan kritiek te leveren en te wijzen op ontbrekende termen of namen. Het is nu eenmaal onbegonnen werk om alles en iedereen te vermelden. Een belangrijker punt van kritiek is wellicht dat de definities van sommige termen wel erg kort zijn (zoals het complexe 'michigan-stressmodel', dat slechts 3 regels krijgt), terwijl de omschrijving bij andere termen (bijvoorbeeld 'arbeidsmotivatietheorieën') maar liefst 3 pagina's beslaat. Ook een uitgebreider lijst van verder te raadplegen literatuur had de praktische bruikbaarheid van het boek ten goede gekomen, vooral voor de meerwaardezoeker en/of naarstige student.

Maar laten we vooral niet te negatief zijn: deze encyclopedie doorstaat met gemak de vergelijking met internationale encyclopedieën. En om het maar meteen toe te geven: bij het werken aan een cursus onlangs kon ik de verleiding niet weerstaan om snel te kijken hoe enkele begrippen in deze encyclopedie werden gedefinieerd. Het boek is overigens ook heel geschikt om er wat in te grasduinen op een vrij ogenblik. Weet u bijvoorbeeld wat een 'abstinence violation effect' is? Of wilt u uw kennis over de 'daseinsanalyse' opfrissen? Het kan allemaal met deze encyclopedie, die ondertussen een vaste plaats in mijn boekenkast heeft verworven.
Misschien binnenkort ook in de uwe? Ik kan het van harte aanbevelen.

Over de auteur

CCGT Piet van der Ploeg is hts-ingenieur, docent en heeft op latere leeftijd een Master studie psychologie gedaan bij de Open Universiteit. Daarnaast is hij eigenaar van het CCGT en webmaster van ccgt.nl en npspartners.nl.
Hij kan gezien worden als deskundige op het gebied van persoonlijkheidsstoornissen met in het bijzonder de Narcistische Persoonlijkheidsstoornis (NPS) en psychopathie.