Voorwoord: Narcisme te lijf

door Drs. W.D. Reitsma

Drs. W.D. Reitsma

De auteur, Piet van der Ploeg, wijdt de lezer op diepgaande wijze in, op het gebied van een ernstige Stoornis in de Persoonlijkheid, met name voor diegenen, die in de meest directe omgeving de stoornis moeten ervaren.

De Narcistische Persoonlijkheidsstoornis, ook wel NPS, wordt in de DSM-4 genoemd in hetzelfde cluster als de Anti-sociale Persoonlijkheids-stoornissen, niet te verwarren met een a-sociale gedragsstoornis. Dit hoewel het gedrag van NPS-“behepten”, mannen én vrouwen met NPS, zeker naar hun directe omgeving, wel degelijk als zodanig kan worden aangemerkt.

Piet van der Ploeg werkt het concept van NPS in zijn opus magnum met grote zorgvuldigheid uit. Zowel het ontstaan van de stoornis, vanuit de vroege ontwikkeling, als ook de daarop volgende definitieve structurele vestiging in delen van het sociale brein. Delen van het brein, die, als het goed zou zijn, gericht zouden moeten zijn op de sociale omgeving, leidend tot begrip, gevoel en empathie.

Duidelijk wordt gemaakt, dat er in het geval van NPS iets fors is mis gegaan, in de ontwikkeling van het individu. Gevoel, empathie en gewetensfunctie zijn ernstig aangetast en de combinatie van een laag zelfbeeld en het opblazen van het ego is de oorzaak van een zorgvuldig opgeborgen fundamentele angst. Deze angst is gebaseerd op het idee, “door de mand te vallen” voornamelijk in het krampachtig handhaven van zelfgecreëerd ideaal-zelfbeeld, hetgeen bij voortduring bevestiging behoeft van de sociale omgeving.

Van der Ploeg maakt in dit boek volstrekt duidelijk, hoe diepgeworteld de stoornis is, als ook waartoe het gedrag voortkomend uit deze stoornis kan leiden, zeker als deze stoornis zich verder ontwikkelt tot Pathologisch Narcisme, het geen de gevolgschade voor de directe omgeving, het gezin, vele male ernstiger maakt.

Narcisme te Lijf, is een pakkende titel, enerzijds gericht op het koppelen van de stoornis en de fysieke nesteling hiervan; anderzijds richt zich het boek op hér- en ér-kenning van NPS.

De lezer wordt al lezend, gaandeweg vertrouwd gemaakt met de verschijnselen van NPS en gaat de stoornis steeds meer hér-kennen. Een aantal hoofdstukken wordt besloten met een beschrijving van casuïstiek, waargebeurde praktijksituaties. Daaruit blijkt, dat NPS forse schade oplevert bij betrokkenen, hetgeen tevens leidt tot schade in termen van kosten in de gezondheidszorg. Kosten, die gezien de aard van de problematiek slecht, of geheel niet kunnen worden terug herleid naar de veroorzaking.

Daarnaast blijkt, dat de hulpverlening weinig kennis draagt omtrent het aanpakken van die veroorzaking, hetzelfde geldt voor de magistratuur, advocaten, gerechtsdeurwaarders en rechters. Dit laatste heeft alles te maken met het niet- dan wel niet kunnen hér-kennen van De NPS als “Janus-Kop”. Aardig en charmant, zakelijk zéér succesvol naar “buiten” toe en a-sociaal binnen de vertrouwde omgeving van het gezin.

De lezer wordt uitgedaagd, na lezing van dit waardevolle boek, zelf oplossingen te genereren voor het doen kenbaar maken in zo breed mogelijke kring, wat men heeft opgedaan en geleerd. Dit in het kader van het her-kennen en ér-kennen van NPS en de bewustmaking van anderen, maar zéér zeker ook in het kader van het doen beperken van genoemde extra kosten.

Tenslotte is het van het grootste belang, dat de “slachtoffers”, ook wel gedupeerden van de misdragingen van Narcistische partners eindelijk een keer adequaat worden geholpen, in plaats van dat ze bij voortduring tegen een muur van onbegrip aanlopen, ook bij familie en kennissen. Op deze wijze kan “NPS te Lijf” ook voor hén een positieve bijdrage, een begin van een mogelijke oplossing betekenen!
*Bron: CCGT – Zoetermeer – 1 september 2019