Psychopathie te lijf

Inleiding door Drs. D Reitsma

Drs. W.D. ReitsmaIn dit vervolg op “Narcisme te lijf” onderwerpt de auteur de persoonlijkheidsstoornis, of wellicht het complex van stoornissen, psychopathie, aan een degelijke analyse.

Van alle kanten wordt de stoornis belicht, vanaf het mogelijk ontstaan, de fenomenologie, de verschijningsvormen, inclusief aansprekende voorbeelden, tot en met mogelijke en onmogelijke behandelvormen.

Ondanks het gegeven, dat herkenning en diagnose van Psychopathie buitengewoon lastig blijkt te zijn, ook voor professionals in de geestelijke gezondheidszorg, zullen wij moeten accepteren, dat psychopathie in onze directe omgeving voorkomt, in voor ons onherkenbare gedaanten.

Als de lezer gaandeweg het goed onderbouwde relaas van de auteur volgt en wordt meegenomen in de kennis opbouw omtrent de ontwikkeling van de psychopathische gestoorde persoonlijkheid, blijkt eens te meer, dat psychopathie veelal een post hoc verklaring is, nadat er veel schade is aangericht, op basis van psychopathisch denken en handelen.

Anders gesteld, zou er veel schade voorkomen kunnen worden, indien de stoornis vroegtijdig zou kunnen worden vastgesteld en als er een methode zou zijn ter genezing ervan. Naar alle waarschijnlijkheid, zo lezen wij, valt er echter aan een vastliggend gestoorde persoonlijkheidsstructuur weinig te veranderen, laat staan genezen!
Weliswaar wordt bij de behandeling van psychopathie, met enig succes de zogenaamde Schematherapie toegepast, die beoogt het pathologisch denken tot normale proporties terug te brengen.

Het betreft hier een relatief geringe populatie, bestaande uit personen na veroordeling en bestraffing. Bestraffing vindt plaats op basis van strafbare feiten en niet op basis van een gestoorde persoonlijkheid. Psychopathie is, anders gesteld, niet op zich strafbaar!

Piet van der Ploeg bouwt zijn betoog op, op basis van wetenschappelijk inzicht met vele verwijzingen, in de persoonlijkheidsontwikkeling van het jonge kind, tot in de volwassenheid, wanneer sprake is van een vastgelegde persoonlijkheidsstructuur, inclusief de in dit verband grove weeffouten, met name genoemd en geannoteerd.

Het onderwerp psychopathie is juist daarom zo wezenlijk, met elkaar te bespreken, omdat naast de uitleg van begrippen, die een essentiële rol spelen bij het ontstaan en voorkomen van psychopathie, ook veel vragen naar voren komen zoals:
– Kunnen wij psychopathie tijdig ontmaskeren?
– Kunnen wij spreken van mogelijk preventief ingrijpen?
– Dit ter voorkoming van schade, toegebracht aan anderen?
– Moeten ouders van jonge kinderen verplicht op cursus verzorging en opvoeding?
– Als er al sprake zou zijn van vroege herkenning, kunnen wij dan succes behalen met meerdere therapieën?

En, in meer algemene zin, zullen wij wellicht moeten accepteren, dat weef-fouten in de ontwikkeling van de persoonlijkheidsstructuur een gegeven is en altijd zal blijven?
De casuïstiek, werkelijk optredende psychopathie, toont in al haar suspense, helder aan, dat psychopathie te allen tijde in alle hoeken van onze samenleving opduikt.

Alle reden, deze uitgave te lezen en te herlezen, geholpen door de uitgebreide begrippenlijst achterin, met het doel veel van de mystiek omtrent psychopathie helder en bespreekbaar te maken!
*Bron: CCGT – Zoetermeer – 1 september 2019