Mentalization-Based Treatment

Inleiding

Met MBT programma wordt bedoeld: op mentaliseren gebaseerde therapie. Deze therapie is ontworpen voor de behandeling van de borderline persoonlijkheid. De therapie wordt ook toegepast bij patiënten die het geregeld moeilijk vinden om te blijven nadenken in intieme relaties of onveilige situaties, met als gevolg bepaald gedrag zoals woedebuien, de controle verliezen, middelengebruik, zelfbeschadiging en dergelijke. Mentaliseren betekent dat je het vermogen hebt om je eigen gedrag en dat van anderen op te vatten als gedrag met een bedoeling, een betekenis of ook een intentie. Het veronderstelt dat je je kunt verplaatsen in de gedachtegang van andere mensen, kunt aanvoelen wat nderen bedoelen met hun gedrag maar ook dat je aanvoelt hoe jezelf bij anderen overkomt. Mentaliseren betekent dat je tegelijkertijd dingen kunt beleven/voelen en erover kunt reflecteren of nadenken. Mentaliseren heeft dan ook raakvlakken met begrippen als "empathy" en "psychological mindedness".

Het doel

Het doel van MBT is dat de patiënt gaat ontdekken hoe hij over zichzelf en anderen denkt, wat hij daarbij voelt en hoe dat zijn reacties op anderen bepaalt.

De behandeling

De behandeling bestaat uit een combinatie van groepstherapie met acht mensen en individuele therapie en heeft een vaste duur van 18 maanden. De zittingen vinden wekelijks plaats: de groepszitting duurt 3 uur en wordt geleid door twee therapeuten; de individuele zittingen vinden eveneens wekelijks plaats met een andere therapeut. Elke negen maanden is er een wisseling: vier mensen verlaten de behandeling en 4 nieuwe beginnen met het programma. Tussen de individuele en de groepstherapeuten bestaat een intensief contact.
* Bron: Nederlands Psychoanalytisch Instituut - Ned. Psychoanalytisch Instituut
klik hier voor meer uitgebreide informatie...

*Bron: CCGT - Zoetermeer - 1 september 2019