Cognitieve Gedragstherapie voor:
• zwak zelfbeeld en negativisme
• angst, depressie en fobieën
• relatie- en werkproblemen
• persoonlijkheidsproblemen
• dwang en eetstoornissen
• stress, burnout en CVS
Informatiesite over Narcisme

CCGT

HET KATHOLIEK FASCISME

Auteur: Piet van der Ploeg
Uitgeverij: CCGT - Zoetermeer
Levering: vanaf 1 maart 2019
Aantal pagina's: 232
ISBN: 978-90-821729-8-0
Prijs: € 24,50 (geen verzendkosten binnen Nederland)
Bestel nu


HET KATHOLIEK FASCISME

Voorwoord (Drs. Aat van Gilst)

Omschrijving

De Katholieke Kerk heeft 17 eeuwen op basis van metafysische begrippen zoals heilige, ketter, ongeloof, heks, zondig, enzovoorts miljoenen mensen gemarteld en vermoord. Metafysische begrippen zijn begrippen die we niet met onze zintuigen kunnen ervaren. Er kan daarom nooit sprake zijn van enige empirische toetsing en kennis, die nodig is om oorzaak-gevolg relaties naar waarheid te onderzoeken. Het gedrag van deze kerk heeft daardoor alles weg van wat men ziet bij het irrationeel en onberekenbare gedrag van psychopaten zoals perfide, sadistisch, misdadig en gewetenloos.

Het begint al bij apostel Paulus en de katholieke kerkvaders, waarvan de meesten veel weg hebben van psychisch gestoorde personen waarbij iedereen en alles irrationeel en negatief wordt benaderd. Vooral vrouwen en Joden moeten het ontgelden en worden vergeleken met honden, bende dieven, vuil, ongedierte, misdadigers, slaven, ketters erger dan wildebeesten, uitschot, duivel-beheersers, mensen die je wilt castreren, vijanden van God en de mensheid, gezonden door Satan, de volgelingen van de antichrist, de moordenaar van Jezus. Het stigma-tiseren en de haattheologie van deze kerkvaders is de basis voor de katholieke theologie.

Vanaf de beginjaren van de R.K.K. (Concilie van Nicea, 325) zien we pausen, bisschoppen en monniken zich schuldig maken aan dogmatiek, autoritarisme, schijnrechtspraak, corruptie, misdaad, hoererij en pedofilie, sadisme, martelen, rijkdom vergaren ten koste van armen, samenspannen met keizers en vorsten om hun eigen macht te vergroten, oorlogen heiligen, door bijgeloof andersdenkenden, ketters en heksen vermoorden en zich schuldig maken aan genocide.

Het instituut de Katholieke Kerk heeft vanaf het begin van zijn bestaan op een Machiavelliaanse manier zich gericht op machtsoverheersing van gelovigen en niet-gelovigen. Om dit mogelijk te maken heeft deze kerk alles uit de kast gehaald wat maar denkbaar is zoals demonen, satan, hellevuur, biecht, zonde, aflaat, excommunicatie, in de ban doen, exorcisme verdrijven, heksendom, martelwerktuigen en brandstapel.

Het voorgaande is de fundamentele basis waardoor dit geloofsinstituut in Rome miljoenen mensen de dood in heeft kunnen jagen.

In de twintigste eeuw zien we bij het fascisme van Mussolini en de rol van paus Pius XI, het nazisme van Hitler en de rol van nuntius Eugenio Pacelli (1922) en later als paus Pius XII (1939) overtuigend dat de choquerende uitspraken en het extreem fatalistisch en misdadig gedrag van deze twee pausen en de katholieke bisschoppen in Italië en Duitsland, duidelijk maken dat het katholicisme als de vereenzelviging van het fascisme gezien kan worden.

Deze kerk heeft 17 eeuwen laten zien dat het katholicisme niets te maken heeft met het woord van Jezus Christus en daar zelfs in alles tegengesteld aan is. Het is zoals de katholieke theoloog Hans Küng zegt: "Een kerk die datgene waar Jezus voor staat niet tot gelding brengt of in het verkeerde daglicht stelt, zondigt tegen de eigen beginselen en houdt op kerk te zijn". De Rooms Katholieke Kerk heeft als fascistisch geloofsinstituut al eeuwen zijn geestelijke geloofsrechten verloren en is moreel failliet te beschouwen.