Cognitieve Gedragstherapie voor:
• zwak zelfbeeld en negativisme
• angst, depressie en fobieën
• relatie- en werkproblemen
• persoonlijkheidsproblemen
• dwang en eetstoornissen
• stress, burnout en CVS
Informatiesite over Narcisme

CCGT

Zelf, Identiteit en Narcisme

Auteur: Piet van der Ploeg
Uitgeverij: CCGT - Zoetermeer
Levering: Eind 2017
Omschrijving

Dit boek wil de lezer duidelijk maken, dat een gezond Zelf en persoonlijke Identiteit alleen mogelijk is als het Sociale Brein in contact staat met het eigen lichaam. Er moet als het ware voldoende Ego-Lichaams-Identiteit zijn om mentaal en gevoelsmatig gezond te kunnen functioneren als persoon.

Voor de meeste mensen, met voldoende Ego-Lichaams-Identiteit, is dit een vanzelfsprekend- en aanwezig gevoel. Het nadeel daarvan is dat je bij anderen (zoals pathologisch narcisten en psychopaten), je niet kan voorstellen hoe zij dit zelf ervaren. Of de grote valkuil, die het omgaan met dit type personen, uiteindelijk altijd als negatief wordt ervaren in relaties.

Bij personen met pathologisch narcisme en psychopathie wordt het in contact staan met het eigen lichaam in ernstige mate gemist. Dit heeft allerlei gevolgen voor deze personen zoals hun emoties, denken en gedrag naar andere personen en de maatschappij toe. Deze personen zijn meestal onvoldoende in staat om een gelukkig leven te leiden zoals met een partner, kinderen en collega's op het werk.

Maar deze persoonlijke gevolgen zijn soms ook ernstig voor de wereldvrede omdat politieke heersers met pathologisch narcisme of psychopathie, vaak gewetenloze dictators zijn, zoals we in 2017 zien bij Assad, Kim Jong-un en Duterte. Maar alleen in Afrika kunnen we al 20 gewetenloze dictators onderscheiden.

CCGT CCGT
Maar in 2017 voldoen ook Donald Trump en Poetin beiden ruim aan het pathologisch narcisme met alle, mogelijk vreselijke gevolgen voor de mensheid en de wereldvrede de komende decennia.


Door het lezen van dit boek begrijpt u beter hoe personen, die lijden aan het pathologisch narcisme, denken en voelen en waarom ze zo vreselijk arrogrant, gewetenloos en misdadig zijn naar anderen toe en daardoor niet in staat zijn in een democratisch land als leider te functioneren. Narcistische lijders kunnen nooit democratische leiders zijn, zoals de geschiedenis steeds weer heeft laten zien, zoals in de vorige eeuw met Hitler en Stalin.

Over de auteur

CCGT Piet van der Ploeg is docent, auteur en cognitief gedragstherapeut. Hij werkt als therapeut bij het Centrum Cognitieve Gedragstherapie (CCGT) in Zoetermeer en is webbeheerder van ccgt.nl en npspartners.nl. Hij kan gezien worden als kennis- en ervaringsdeskundige op het gebied van persoonlijkheidsstoornissen zoals het pathologisch narcisme (NPS) en psychopathie (PPS). Hij is onder andere auteur van de boeken: Narcisme te Lijf, Psychopathie te lijf en Trauma voor het leven. Kinderen van narcistische ouders.