Cognitieve Gedragstherapie voor:
• zwak zelfbeeld en negativisme
• angst, depressie en fobieën
• relatie- en werkproblemen
• persoonlijkheidsproblemen
• dwang en eetstoornissen
• stress, burnout en CVS
Informatiesite over Narcisme

CCGT

Is Donald Trump een succesvol psychopaat?Donald Trump en kwaadaardig narcisme

Dat Donald Trump een narcistische persoonlijkheidsstoornis (NPS) heeft is algemeen bekend. Alhoewel het vooral bij politici opvalt dat ze woorden als narcisme op alle manieren vermijden. Zij hebben het over onbetrouwbaarheid, onnavolgbaarheid, onberekenbaarheid, demoraliserend, enzovoorts, terwijl deze eigenschappen gewoon een afgeleide zijn van Trump zijn narcistische karaktereigenschappen.

CCGT
Rechter Gorsuch: Trump is demoralizing

Het is opvallend dat Geert Wilders achter Donald Trump staat. Ik roep daarom alle potentiële PVV-kiezers op om nog eens goed na te denken om PVV te stemmen in maart a.s. als Wilders zo dom is om niet in te zien wat het betekent om een pathologische narcist als president van Amerika te hebben. Voor ondergetekende geldt dat Wilders kennelijk nog veel dommer en fatalistischer is als ik al jaren van mening ben door deze pro-Trump houding.

Gezien zijn extreme gedrag als president vanaf 20 januari 2017 lijkt het er op dat Donald Trump lijdt aan het kwaadaardig narcisme. Kwaadaardig narcisme heeft veel overeenkomsten met psychopathie.
Onder een succesvol psychopaat wordt verstaan: een psychopaat die niet in aanraking is gekomen met Justitie voor ernstige overtredingen van de Wet.

Kwaadaardig narcisme is een term die in 1964 werd bedacht door Erich Fromm, die dit beschouwde als een ernstige psychische stoornis. Edith Wegert (1967) zag deze stoornis als een frustratie vlucht, terug naar het verleden, waardoor een verstoring en ontkenning ontstaat van de werkelijkheid. Herbert Rosenfelt (1971) beschreef deze stoornis als een zorgwekkende vorm van narcisme, waarbij grootheidswaan van het ideale-zelf gebaseerd is op agressie en destructie. De vooraanstaande psychiater en narcismekenner Otto Kernberg heeft in 1984 deze stoornis als een ernstige psychiatrische stoornis gedefinieerd of wel een extreme vorm van NPS. Hij onderkende bij het kwaadaardig narcisme de volgende symptomen: paranoïde grootheidswaan, wreed sadisme, narcisme, antisociaal gedrag, egosyntone agressie en extreme gewetenloosheid.

CCGT
Geert Wilders: 100% Trump-fan!

De Engelse term van kwaadaardig narcisme is 'malignant narcissism' maar komt niet voor in de handboeken DSM-IV-TR (1994) of DSM-V (2013), opgesteld door de Amerikaanse Psychiatrie Vereniging (APA). Overigens ook psychopathie, in tegenstelling tot sociopathie, komt niet in deze handboeken voor. Kwaadaardig narcisme is waarschijnlijk meetbaar met Robert Hare's forensische psychopathie test PCL-R, mits deze unieke test met de betrokken persoon zinvol mogelijk is. Want het meten van narcisme, in welke mate ook, stuit vaak op problemen omdat narcistische personen vaak niet bereid zijn een psychologische test te ondergaan.

Waar ligt de grens?

De grens tussen pathologisch narcisme en kwaadaardig narcisme is vergelijkbaar met de grens tussen pathologisch narcisme en psychopathie. En dit kan men met verschillende gedragsfenomenen onderscheiden.

CCGT
Waar ligt de grens?

1. De mate van megalomanie en paranoïde is bij kwaadaardig narcisme ernstiger. We zien in een korte tijd dat Trump, bijvoorbeeld naar Europa toe, nagenoeg paranoïde reageert. Als Trump, na een 70 jaar bijzondere relatie tussen Amerika en West-Europa, zo vijandig reageert mag je dit gezien de geschiedenis rustig paranoïde noemen. Maar het getuigt natuurlijk ook van grootheidswaanzin bij Donald Trump want anders vertoon je dit gedrag na West-Europa toe niet zo eenzijdig.

2. Antisociaal gedrag. Of Donald Trump antisociaal is dat is wel zeker want zo veel geld verdienen als Trump gaat nooit alleen op een sociale manier dat is ondenkbaar. Maar ook zijn gedrag naar buitenlanders en vrouwen is antisociaal te noemen. Dat Trump geen openheid geeft over zijn belastingverleden maakt het zeer waarschijnlijk dat hij op een asociale manier belasting heeft ontdoken.

3. Egosyntone agressie is een vorm van agressie die door de persoon zelf als heel vanzelfsprekend en normaal wordt gezien. We hebben al veel agressie gezien bij Donald Trump, nu en in het verleden, zoals naar buitenlanders, minderheden, vrouwen, enzovoorts. En onlangs naar Australië, Iran, Europa en Mexico. Agressie leidt o.a. tot destructie (zoals van oude verworvenheden) en dat zien we ook al duidelijk bij Donald Trump.

4. Extreme gewetenloosheid. Deze eigenschap is een van de ernstigste van de vier. Jozef Stalin was een full-blown psychopaat en was inderdaad extreem gewetenloos en bloeddorstig. Met een geschiedenis van de 9 tot 20 miljoen vermoorde Russen zoals boeren, militairen, politici, tegenstanders die hij op persoonlijke titel heeft laten vermoorden of zorgde voor de hongersdood of deportatie naar Siberië is Stalin het meest extreme voorbeeld van een gewetenloze dictator naar zijn eigen volk toe. De geschiedenis van de psychopaat Adolf Hitler is algemeen bekend. Adolf Hitler en zijn fascistische aanhangers zorgde voor ruim 70 miljoen doden in de Tweede Wereldoorlog. Recentere voorbeelden van gewetenloze dictators zijn Pol Pot, Gaddafi, Saddam Hoessein, Mugabe, Assad, Duterte en Kim Jong-un. Nog maar een bescheiden lijst want alleen in Afrika onderscheidt men al 20 wrede dictators.

Donald Trump en de toekomst van de wereld

CCGT
Adolf Hitler ontmoet Paus Pius XII

Het gedrag van Donald Trump wordt na 20 dagen al, nationaal en internationaal, met intense angst en verbazing ervaren door miljoenen mensen in heel de wereld. De ondersteuning van miljoenen Trump supporters in Amerika heeft veel weg van de massahysterie die we zagen bij de opkomst van Hitler. De combinatie van nationalist (of republikein) en conservatief christen zijn, leidt vrij gemakkelijk tot fascisme heeft de geschiedenis geleerd in het begin van twintigste eeuw.
In Duitsland was vanaf 1930 voor veel katholieken de stap van de Paus naar Hitler (Paus Pius XII en Hitler waren ook dikke vrienden) echt niet zo groot. In beide gevallen ging het om psychisch gestoorde adoratie die gebaseerd was op psychologische conditionering en verbreiding via massahysterie.

CCGT
Wereldoorlog III?

Dus laten we vooral niet denken dat de geschiedenis zich niet kan herhalen. Het is alleen op een andere manier maar het gevaar voor de wereldvrede kan net zo ernstig zijn.

Het wordt steeds waarschijnlijker dat Donald Trump niet te stoppen is met zijn extreme, confronterende, gewetenloze en politiek domme beleid als president. De consequenties van dit beleid in de toekomst liggen voor het grootste deel bij Donald Trump zelf, omdat de macht van een Amerikaanse president erg groot is. Daarbij komt nog dat Trump een republikeinse meerderheid heeft in zo wel het Congres als de Senaat en adviseurs heeft die racistische- en fascistische gedragskenmerken bezitten zoals bijvoorbeeld zijn strategisch adviseur Steve Bannon.

Als Donald Trump inderdaad een kwaardaardig narcist of succesvol psychopaat is dan zal de wereld dingen meemaken die veel weg hebben van een wereld die in de brand staat, zoals we dat in beide wereldoorlogen hebben gezien. De tijd zal het leren maar velen maken zich voorlopig, en zeer terecht, ernstig ongerust over de toekomst met deze president van Amerika.
* CCGT Nieuws - Piet van der Ploeg - 12 februari 2017