Cognitieve Gedragstherapie voor:
• zwak zelfbeeld en negativisme
• angst, depressie en fobieën
• relatie- en werkproblemen
• persoonlijkheidsproblemen
• dwang en eetstoornissen
• stress, burnout en CVS
Informatiesite over Narcisme

CCGT

Donald Trump

Gevolg 5: Donald Trump als president van de USA

Het laatste decreet waarbij Trump 7 landen 90 dagen in de ban heeft gedaan voor een inreisverbod naar USA was een zeer domme actie. Je vraagt je af wat het is in zijn persoonlijkheid om zo'n besluit door te zetten. Afgezien van het waar maken van zijn verkiezingsbelofte. De reactie in de wereld getuigt van een opperste verbazing, boosheid en woede.

Dit is je reinste discriminatie en racisme zegt men. Suprematie van het blanke ras. Overal in Amerika en elders zien we anti-Trump demonstraties. Gelukkig heeft de rechter gezorgd dat veel mensen met een visa of groene kaart, na vele uren wachten, toch de USA in konden.
Als we kijken naar terroristische daden In New York, Parijs, Brussel, Nice en onlangs Berlijn kwamen alle terroristen uit Europa. De keuze van de 7 landen is dus onlogisch en gebaseerd op onderbuikgevoelens. Als president van Amerika zou ik me ernstig druk maken over de bloedbaden die de laatste jaren in Amerika plaatsvonden, die niets met op korte-termijn-inreisende terroristen te maken had maar alles met de idiote wapenwetten en de psychische instabiliteit van de daders.

CCGT Deze zeer ondoordachte actie t.b.v. de veiligheid van Donald Trump is sprekend voor zijn narcistische persoonlijkheid. Hij heeft geen enkele feeling met anderen zoals zijn adviseurs. Is erg dom om niet de veelzijdige consequenties te overzien van dit decreet. Kennelijk gaat het Donald Trump alleen om te laten zien dat hij de macht heeft om dingen in gang te zetten waar kennelijk hij en nog een paar personen om hem heen weet van hebben en dit kennelijk als nuttig zien voor de veiligheid. Alle wereldleiders hebben zich al snel gedistantieerd van deze executive order van Trump.

Bedenk wel, Trump is 13 dagen president en de problemen stapelen zich nu al op. Het kontdraaien begint nu straks doordat hij de regels van dit inreisverbod onder druk van zijn kabinetsleden en de reacties uit de wereld gaat aanpassen. Maar het kwaad is al geschied en het vertrouwen in Trump is verder gedaald.

Ik had vroeger een aparte maar inspirerende leraar scheikunde. Hij had het vaak over: "Trial en error" en beschouwde dit als een domme werkmethode. Een domme werkmethode omdat je eerst maar wat doet en dan ziet dat het fout gaat. Dit is precies de methode die Donald Trump toepast. Dan ben je 70 jaar, een van de rijkste personen in de wereld maar nog steeds zo dom om de werkmethode Trial en error toe te passen. Wat heb je dan geleerd vraag je af in die 70 jaar? Kennelijk niets.

Wat je met deze laatste actie van Trump ook ziet is dat het enorme gebrek aan politieke ervaring hem na korte tijd al begint op te breken. Een psychisch gezond persoon zou zich eerst gaan inwerken op een nieuwe baan en in de tussentijd gebruik maken van adviseurs, zodat de beslissingen van een president gedragen worden door mensen die de politieke en militaire zaken wel kennen.
Narcisten als Trump doen dat niet, omdat hij zo arrogant is te denken alle wijsheid in pacht te hebben. De consequenties die dit heeft op het niveau van de President van Amerika laat zich raden.

Donald Trump als president na 13 dagen is nog maar het begin een narcistisch gestuurde apocalyps vrees ik.

* Redactie: Piet van der Ploeg/CCGT - 2 februari 2017