Cognitieve Gedragstherapie voor:
• zwak zelfbeeld en negativisme
• angst, depressie en fobieën
• relatie- en werkproblemen
• persoonlijkheidsproblemen
• dwang en eetstoornissen
• stress, burnout en CVS
Informatiesite over Narcisme

CCGT

Donald Trump

Gevolg 2: Donald Trump als president van de USA

Wij ervaren in een gesprek met een ander vaak een opbouw en een wederkerige uitwissling van gedachten en ideeën. Maar bij een gesprek met een narcistisch persoon ligt dit geheel anders. In het begin valt dit niet direct op omdat de narcistisch persoon zich aanpast. Maar als je deze persoon beter leert kennen beginnen er dingen op te vallen.

Op de eerste plaats merk je als deze persoon iets vraagt hij zelden of nooit iets doet met jouw advies. Je vraagt je dan ook af waarom jouw advies gevraagd wordt als er steeds maar niets mee gedaan wordt.
Op de tweede plaats merk je dat het gesprek er bijna altijd op neerkomt dat deze persoon in een gesprek er alleen maar op uit is om zijn eigen zin te krijgen.
Op de derde plaats merk je dat er eigenlijk helemaal niet sprake is van een wederkerig gesprek waar twee personen bij betrokken zijn! Een narcist kan dit niet. Er is uitsluitend sprake van een soort narcistische monoloog.

Donald Trump heeft deze eigenschap als geen ander. De gevolgen zijn dat hij heel slecht echt kan luisteren naar zijn adviseurs en ministers. Het duurt even maar we zullen zien dat binnen zes maanden er op dit vlak problemen ontstaan. Zoals medewerkers, adviseurs of ministers die het voor gezien houden. Overigens zijn dit nu juist de personen met kennis, ervaring en een sterke persoonlijkheid. Allemaal eigenschappen waar de monoloog dialoog van de president niet compatibel mee is.

Donald Trump heeft heel bewust allemaal personen aangesteld die hij kent, weet dat ze hem steunen, op een leeftijd zijn (> 65 jaar), dat ze niet te streberig zijn en zelfs personen die blij mogen zijn door Trump gekozen te worden, omdat ze eerder voor hun werkgever een groot probleem werden en naar huis gestuurd zijn met een grote zak dollars.

Het feit dat narcisten, en dit geldt zeker voor Donald Trump, voor de strategie kiezen van: Verdeel en heers heeft hier onder andere ook mee te maken. Het tegenspreken van Trump's mening zal niet geaccepteerd worden door hem. Dus voor medewerkers van Trump geld: acceptatie of wegwezen.

Als we weer terug gaan naar adviesgeven is het duidelijk dat adviezen van nauw betrokkenen in zijn kabinet Trump principieel niet serieus zal nemen. Hij luistert, vraagt om advies maar doet uiteindelijk precies dat wat hij zelf al wilde en de bijdrage van het advies zal over het algemeen erg klein zijn of het moet hem winst opleveren in zijn eigen handelingen naar anderen toe.

Dus al die miljoenen mensen in Amerika maar denken Trump heeft adviseurs en ministers om hem heen dus het loopt niet zo'n vaart met wat hij zelf wil. Onlangs stond in de krant dat elke belangrijke minister een principieel ander standpunt heeft als Donald Trump. Dus het zal nog een hele strijd worden wie nu nationaal en internationeel het nu voor het zeggen gaat krijgen of beter: zijn zin krijgt?

Ik denk dat Donald Trump als een olifant door een porceleinkast gaat en gewoon zijn eigen zin doet, immers de overte narcist Donald Trump is de BAAS. Donald Trump bekijkt de wereld vanuit een puur zakelijk, financieel en egocentrisch stanpunt dat moet iedereen toch allang duidelijk zijn. Immers dat is in het zakenleven ook altijd zijn miljarden 'successtory' geweest, dus wie weet het beter dan hij..... Donald Trump?
* Redactie: Piet van der Ploeg/CCGT - 26 januari 2017